ดื่มแล้วขับ รับไหวเหรอ?

ขอขอบคุณ : SocialMarketingTH

ต่อรอง

ขอขอบคุณ : SocialMarketingTH

กลับบ้านปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุด2563

ปีใหม่นี้ เดินทางกลับบ้านปลอดภัยกันนะครับ คนรัก...รอคุณอยู่ กลับบ้านปลอดภัย..คือของขวัญที่ดีที่สุด

รายการวิทยุ คลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย

รายการวิทยุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม โดยกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความเชื่อ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ มีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต อันจะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ติดตามได้ที่นี่
Business person