เขียนโดย Super User

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา09.00น. ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วย นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี และ นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2563 นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นพ.สสจ.อุดรธานี มอบหมายให้ (งานอุบัติเหตุและสาธารณภัย) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด เข้าร่วมประชุมนำเสนอการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และการสอบเชิงลึก แบ่งกลุ่มถอดบทเรียน โดยคณะทำงานแต่ละด้าน จัดทำแผนงานโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2563 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานถอดบทเรียนครั้งนี้ 1.นายกษิดศ ขันธรัตน์ ผจก.สนง.เครือข่ายลดอุบัติเหตุ 2.นายสโรจน์พันธุ์ สุภาวรรณ์ ผู้แทนศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) และคณะ

0
0
0
s2smodern