Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentGoogleCalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/accident.or.th/domains/accident.or.th/public_html/plugins/content/googlecalendar/googlecalendar.php on line 24
เขียนโดย Super User

       สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ โดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1/2563 และสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน และร่างแผนบรูณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม 1 ปภ. 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        สำหรับสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 1) อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นรวม 3,421 ครั้ง 2) ผู้เสียชีวิต จำนวน 373 ราย 3) ผู้บาดเจ็บ จำนวน 3,499 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ จังหวัดสงขลา (116 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ กรุงเทพฯ (15 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ จังหวัดสงขลา (121 คน) จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 6 จังหวัดคือ 1) จังหวัดตราด 2) จังหวัดพะเยา 3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4) จังหวัดยะลา 5) จังหวัดลำพูน 6) จังหวัดสตูล อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจาก ดื่มแล้วขับ จำนวน 1,118 ครั้ง ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์จำนวน 2,966 คัน พฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บ คือ ขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัยจำนวน 2,173 ราย
รายการสถิติคดีเข้ากระบวนการคุมประพฤติ ยอดสะสมมีจำนวนคดีทั้งหมด จำนวน 12,360 คดี แยกเป็นคดีขับรถประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 17 คดี คดีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกจำนวน 12,343 คดี (คดีขับรถขณะเมาสุราจำนวน 11,997 คดี คดีขับเสพจำนวน 345 คดี คดีขับซิ่ง/แข่งรถ จำนวน 1 คดี)รวมทั้งร่วมพิจารณา(ร่าง)แผนบรูณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 พร้อมกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน และมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อลดจำนวนการเสียชีวิตช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2563 และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

0
0
0
s2smodern