เขียนโดย Super User
       วันที่ 29 ต.ค.63 ในการประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ - สสส. เพื่อสร้างความร่วมมือสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัยลดอุบติเหตุทางถนน ณ โรงแรมอังสนา ลากูนา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวันที่สองของการประชุมมีการระดมความคิดเห็นสื่อมวลชนและเครือข่าย ร่วมสร้างกระบวนการสื่อสาร แนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุ พร้อมนำเสนอข้อมูลแนวทางที่วางแผนไว้ของแต่ละภาคี ดำเนินการโดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
       นอกจากนี้ยังมีแกนนำสื่อและเครือข่าย สรุปทิศทาง นโยบายการทำงานและความร่วมมือ ได้แก่ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย นายอาแซ ประดู่ ผู้จัดการภาคใต้ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นายกฤษณ์ อนันต์ธนวัฒน์ กรรมการบริหารภาค 8 สมาคมเคเบิลทีวีและโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้จะนำไปรวบรวมเป็นแผนงานและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันต่อไป
0
0
0
s2smodern