เขียนโดย Super User
        นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ร่วมโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) วางเป้าหมายให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหา ร่วมหาสาเหตุ และแก้ไขด้วยตนเอง ลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการเปิดให้ชุมชนทั่วประเทศนำเสนอโครงการวิเคราะห์แก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน ใช้หลักประเมินความเสี่ยงทั้งด้านกายภาพและสังคม เน้นให้ชุมชนดำเนินการได้ง่ายๆ โดย จ.กระบี่ เป็น 1 ใน 10 จังหวัดที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ คือ การแก้ไขจุดเสี่ยงหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดยมี พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความใจความร่วมมือโครงการฯ ระหว่าง นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กับหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่ นายอำเภอเขาพนม นายกเทศมนตรีเขาพนม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาพนม เพื่อร่วมมือสร้างความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมจราจร
        สำหรับบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม มีความเสี่ยงที่ต้องเร่งแก้ไข คือ ถนนหน้าโรงเรียนไม่มีอุปกรณ์แจ้งเตือนจราจร ทั้งบนพื้นผิวถนนและริมถนน ทำให้รถใช้ความเร็ว ตลอดจนคนในชุมชนมักจอดรถริมถนนในจุดห้ามจอด กีดขวางจราจร ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือ บริษัทธนชาตประกันภัย ได้มอบอุปกรณ์ลดความเสี่ยงให้แก่โรงเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงต่อไป อาทิเช่น ป้ายบังคับความเร็ว ป้ายเตือน ติดตั้งกรวยล้มลุก ทาสี-ขาวแดงขอบฟุตบาท สีเส้นจราจรทางข้ามทางม้าลาย ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ฯ นอกกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและหาแนวทางสร้างการเรียนรู้ที่ถูกต้องร่วมกันอีกด้วย
       ทั้งนี้ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย มีเป้าหมายดำเนินการ 3 ปี คือตั้งแต่ 2562-2564 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ 30 จุดทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากบริษัทฯ 10 ล้านบาท
0
0
0
s2smodern