Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentGoogleCalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/accident.or.th/domains/accident.or.th/public_html/plugins/content/googlecalendar/googlecalendar.php on line 24
เขียนโดย Super User
        วันที่18 ธ.ค.63 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) พร้อมทีมงาน สคอ.ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคีที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย รวบรวมข้อมูล วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงของชุมชน เผยแพร่ผ่านสื่อ สร้างการรับรู้ ขับขี่ปลอดภัย ทั้งนี้ โครงการพลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย เป็นความมือระหว่างบริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)มุ่งแก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชน หนุนหน่วยงานและท้องถิ่นที่มีปัญหาและพร้อมแก้ไขร่วมลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนโดยสนับสนุนงบประมาณลงไปยังพื้นที่เพื่อปรับปรุง แก้ไขจุดเสี่ยงให้เกิดควยามปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
       สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนงบประมาณแก้ไข 2 แห่ง คือ อบต.ศรีภูมิ และเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งในพื้นที่เทศบาลตำบลนาโพธิ์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ “พลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย มี นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอําเภอนาโพธิ์ ประธานในพิธี คุณสุวรรณี แจ่มปรีชา Head of Branch Service Network บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน) นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อํานวยการสํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นายวรพงษ์ บาลไธสง นายกเทศมนตรีตําบลนาโพธิ์ นายธีรวัต วันทมาตร กํานันตําบลนาโพธิ์ นอกจากนี้ยังมีการมอบธง “ พลังชุมชน สร้างถนนปลอดภัย ” ให้กับนายกเทศมนตรี ตําบลนาโพธิ์ด้วย
      ทั้งนี้ จ.บุรีรัมย์ดําเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง จํานวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ทางโค้งสามแยกร้านสุกีอะไหล่ยนต์ ตําบลนาโพธิ์อําเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ จุดที่ 2 สี่แยกวัดโพธิเขตปิ ยวนาราม ตําบลนาโพธิ์อําเภอนาโพธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ โดย โครงการฯได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ลดจุดเสี่ยง เช่น การขีดสีตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายเตือน ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ป้ายจราจร ติดปุ่มสะท้อนแสง เป็นต้น สำหรับหน่วยงานหรือท้องถิ่นที่สนใจต้องการการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย.com
 
0
0
0
s2smodern