Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentGoogleCalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/accident.or.th/domains/accident.or.th/public_html/plugins/content/googlecalendar/googlecalendar.php on line 24
เขียนโดย Super User

       วันที่ 2 ก.พ.61 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมการประชุมเวทีขับเคลื่อนป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบสุขภาพอำเภอ ภายใต้ ชื่องาน “ สานพลังเครือข่ายอำเภอสู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” จัดโดย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเวทีขับเคลื่อนเสริมพลังเครือข่ายดำเนินงานป้องกันและลดตายจากอุบัติเหตุทางถนน การแสดงผลงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับประเทศ และพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กทม. 
       ในการนี้ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในหัวข้อ “ สานพลังเครือข่ายอำเภอสู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” โดยมีทีมขับเคลื่อนการทำงานในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ท้องถิ่นและชุมชน จากจังหวัดบุรีรัมย์ ภูเก็ต แพร่ และ กาฬสินธุ์ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอผลการทำงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้ นอกจากนี้ สคอ.ยังจัดทีมเจ้าหน้าที่ร่วมบูธนิทรรรศการแสดงผลงานและนำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

  
 
  
0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

       วันที่ 7ก.พ.61 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน "1 ทศวรรษพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551"
เพื่อดูแลประชาชนและเยาวชนให้รู้เท่าทันพิษภัยและลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมี ศ.คลินิก นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วย
ณ บริเวณโถงอาคาร สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
       ซึ่งจากการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับการใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ว่าไม่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาได้ ร้อยละ 96.72 และรับรู้น้อยในประเด็น ไม่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการลด แลก แจก แถมร้อยละ 48.93
ดังนั้นจึงต้องสร้างการรับรู้และเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายการบังคับใช้ พ.น.บ.ดังกล่าวให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สคอ. ได้ร่วมจัดบูธให้ความรู้กิจกรรม         นำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของภัยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาร่วมสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
โดยนำ "แว่นเสมือนเมา" มาทดสอบสมรรถภาพความพร้อม ให้ทดลองใส่ เพื่อชี้ถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการดื่มแล้วขับอันตรายจากการดื่ม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก


   

   

   

  

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

        วันที่ 5 ก.พ.61 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) นำโดย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ สคอ.ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนความรู้ ในการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ สถานการณ์จำลอง ในประเด็น "บทบาทและการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายด้านการควาบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา" แก่ผู้เ้ขาร่วมประชุมที่มาจากเครือข่ายครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา ในภาคเหนือ จำนวน กว่า 80 คน ทั้งนี้ ภายในฐานของสคอ.นอกจากจะมีการใแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องอุบัติเหตุแล้วยังมีการนำแว่นเสมือนเมา มาให้ผู้เข้าประชุมร่วมเล่นเกมและนำสื่อรณรงค์มามอบเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมนำไปใช้ในการณรงค์ต่อไป จัดโดยสำนักงานคคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องป่าสักน้อย โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

 

  

  

  

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

       วันที่ 12 ก.พ.61สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมสื่อช่อสะอาด เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างความปลอดภัยทางถนน ขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะ โดยมี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฯ ซึ่งนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และผู้ดำเนินรายการ “ คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย”ออกอากาศผ่าน 421 สถานีของสมาคมสื่อช่อสะอาด ได้ร่วมเปิดงานและพบปะสื่อวิทยุ แลกเปลี่ยนเรื่อง “ วินัยจราจร สะท้อนวินัยชาติ” ร่วมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน มีสมาชิกสื่อวิทยุจากทั่วประเทศร่วมประชุม 200 กว่าคน ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. อ.เมือง จ. นนทบุรี 
        ในการประชุมครั้งนี้ มีการจัดบูธนิทรรศการความรู้ของภาคีเครือข่ายทั้งรัฐ-เอกชน ซึ่ง สคอ. ได้ร่วมออกบูธกิจกรรม และนำสื่อรณรงค์ไปให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

 

  

     

    

  

 

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

     23 ก.พ.61 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนความรู้ ในการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ สถานการณ์จำลอง ในประเด็น "บทบาทและการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายด้านการควาบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา" แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากเครือข่ายครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา ในภาคใต้ กว่า 100 คน ทั้งนี้ ทาง บูธ สคอ.ได้มีการนำแว่นเสมือนเมามาให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้มาทดสอบสมรรถภาพความพร้อม ให้ทดลองใส่ เพื่อชี้ถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการดื่มแล้วขับ อันตรายจากการดื่ม และนำสื่อรณรงค์มามอบเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมนำไปใช้ในการณรงค์ต่อไป จัดโดยสำนักงานคคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องจุติA โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ จ. สงขลา

      
 
   
 
   
0
0
0
s2smodern