Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentGoogleCalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/accident.or.th/domains/accident.or.th/public_html/plugins/content/googlecalendar/googlecalendar.php on line 24
เขียนโดย Super User

       วันที่ 7ก.พ.61 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน "1 ทศวรรษพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551"
เพื่อดูแลประชาชนและเยาวชนให้รู้เท่าทันพิษภัยและลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมี ศ.คลินิก นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วย
ณ บริเวณโถงอาคาร สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
       ซึ่งจากการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับการใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ว่าไม่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาได้ ร้อยละ 96.72 และรับรู้น้อยในประเด็น ไม่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการลด แลก แจก แถมร้อยละ 48.93
ดังนั้นจึงต้องสร้างการรับรู้และเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายการบังคับใช้ พ.น.บ.ดังกล่าวให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สคอ. ได้ร่วมจัดบูธให้ความรู้กิจกรรม         นำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของภัยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาร่วมสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
โดยนำ "แว่นเสมือนเมา" มาทดสอบสมรรถภาพความพร้อม ให้ทดลองใส่ เพื่อชี้ถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการดื่มแล้วขับอันตรายจากการดื่ม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก


   

   

   

  

0
0
0
s2smodern