เขียนโดย Super User

       8 มี.ค.61 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ซึ่ง สคอ. ได้ดูแลกลุ่มปฏิบัติการบทบาทและการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายด้านการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการณณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เครือข่ายครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคอีสาน กว่า 150 คน ณ โรงแรมอวานี โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
     นอกจากนี้ ในกิจกรรมกลุ่มปฏิบัติการ สคอ. ได้นำสื่อรณรงค์พร้อมอุปกรณ์แว่น “เสมือนเมา” มาสาธิตแก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทำการทดสอบสมรรถภาพความพร้อมของตนเอง โดยทดลองใส่แว่นแล้วเดิน เพื่อชี้ถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการดื่มแล้วขับ การควบคุมสติและการมองเห็นที่น้อยลงหากดื่ม เสี่ยงตายสูง ทั้งนี้ได้นำสื่อรณรงค์มอบแก่ผู้ร่วมประชุมเพื่อนำไปใช้ในกาดำเนินงานสร้างจิตสึกความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ต่อไป

 

  

  

  

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

       12 มี.ค.61 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมแถลงข่าว “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่ดีงามของประชาชนชาวไทย รณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การป้องกันและดุแลรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงเทศกาล โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณ ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม กทม.

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

       14 มีนาคม 2561 สคอ. ขอบคุณเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค จ.นครสวรรค์ อ.ปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครสวรรค์ ที่เป็นกระบอกเสียง เป็นผู้ร่วมผลักดันป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตทางถนนจนสำเร็จ เกิดการแก้ไข ลดความเสี่ยง. ซึ่งในวันนี้ได้เก็บภาพการติดตั้งสัญญาณไฟแดง ที่แยกวัดมณีวงศ์ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เป็นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียบ่อยครั้ง. โดยขณะนี้ทำการติดตั้งแล้ว เพียงรอแขวงการทางนครสวรรค์ ที่จะดำเนินการตั้งป้าย พร้อมระบบสัญญาณต่าง ๆ ตามหลักการเพื่อความปลอดภัยต่อไป และจะเปิดให้ประชาชนได้ใช้เร็ว ๆ นี้ ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ว่า ธนาคม จงจิระ แขวงการทางนครสวรรค์ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่จะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น

  

  

0
0
0
s2smodern