Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentGoogleCalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/accident.or.th/domains/accident.or.th/public_html/plugins/content/googlecalendar/googlecalendar.php on line 24
เขียนโดย Super User

       วันที่ 2 ก.พ.61 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมการประชุมเวทีขับเคลื่อนป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบสุขภาพอำเภอ ภายใต้ ชื่องาน “ สานพลังเครือข่ายอำเภอสู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” จัดโดย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเวทีขับเคลื่อนเสริมพลังเครือข่ายดำเนินงานป้องกันและลดตายจากอุบัติเหตุทางถนน การแสดงผลงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับประเทศ และพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กทม. 
       ในการนี้ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในหัวข้อ “ สานพลังเครือข่ายอำเภอสู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” โดยมีทีมขับเคลื่อนการทำงานในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ท้องถิ่นและชุมชน จากจังหวัดบุรีรัมย์ ภูเก็ต แพร่ และ กาฬสินธุ์ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอผลการทำงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนนลงได้ นอกจากนี้ สคอ.ยังจัดทีมเจ้าหน้าที่ร่วมบูธนิทรรรศการแสดงผลงานและนำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

  
 
  
0
0
0
s2smodern