Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentGoogleCalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/accident.or.th/domains/accident.or.th/public_html/plugins/content/googlecalendar/googlecalendar.php on line 24
เขียนโดย Super User

        สคอ.นำคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบจัดการความปลอดภัยทางถนน เกี่ยวกับ “มาตรการชุมชนลดอุบัติเหตุ” ที่นำด่านครอบครัว/ ด่านชุมชน/ ด่านตำรวจ เป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงาน โดยจะลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง และหมู่บ้านบุลาว ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ภาคีเครือข่ายร่วมกันแก้ไขปัญหา และจัดการจุดเสี่ยงได้เป็นอย่างดี จนทำให้อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ลดลง 
“ด่านครอบครัว” คือ กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับครอบครัว ซึ่งตำบลสะแกโพรงเป็นตำบลนำร่องและมีการบันทึกข้อตกลงขึ้นระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วยอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สสอ.เมืองบุรีรัมย์ สถานีตำรวจภูธร อบต.สะแกโพรง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ทั้ง 26 หมู่บ้าน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2560 เป็นต้นมา 

  

 

         สำหรับมาตรการที่ใช้คือ มาตรการระดับตำบล 1. บุคคลในครอบครัว แสดงความห่วงใยคนในครอบครัว ว่ากล่าวตักเตือน โน้มน้าว และควบคุมไม่ให้คนในบ้าน
มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนน 2.กรรมการหมู่บ้าน มีหน้าที่สอดส่อง ดูแลช่วยเหลือครอบครัวที่มีประสบปัญหาคนในครอบครัวมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนน 3.หมู่บ้านมีธรรมนูญหมู่บ้านในการบริหารจัดการบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ มาตรการระดับหมู่บ้าน 1. ด่านชุมชนสกัดคนเมา จะตักเตือนคนเมาที่ใช้รถใช้ถนน 2 ครั้งและครั้งที่ 3 โดยด่านชุมชนจะยึดพาหนะ พร้อมปรับเงิน 200 บาท และจะคืนพาหนะให้โดยมีผู้ปกครองมาลงชื่อรับพาหนะหลัง 7 วันอันตราย 2. ร้านค้าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้คนเมาและขายแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด มาตรการระดับครอบครัว เช่น ยึดกุญแจรถคนในครอบครัว
ไม่ให้ออกไปนอกบ้านหากไม่พร้อม เป็นต้น

  

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

      วันที่ 19 ต.ค.60 โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน จ.ชลบุรี - สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดประชุม “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เขต 6 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม มีนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นายวิริยา ธรรมเรืองทอง นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด และ นายโปรย สมบัติ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) ร่วมประชุมด้วย

  

  

       นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยว มีประชากรใช้รถใช้ถนนทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแต่ละวันจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน ควบคู่กับมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและการสัญจรทางน้ำ ทั้งนี้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดชลบุรีนั้น ได้เน้นการทำถนนปลอดภัย ลดจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง แก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ การทำถนนปลอดภัย ยานหานะปลอดภัย การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ ที่เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารไปยังประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ตระหนัก รับรู้ และมีจิตสำนึกความปลอดภัย เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้้แก่ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดและหอกระจายเสียงตามสายในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

           

    

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

    วันที่ 20 ต.ค. 60 วันที่สองของการประชุม “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เขต 6 จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 

   

   

   

  ทั้งนี้ ได้ระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนการทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประเด็น “ ลดเร็ว ลดเสี่ยง - แก้ไขสี่ยง การขับขี่รถจักรยานยนต์” พร้อมนำเสนอแนวทางการทำงานของ 8 จังหวัด เขต 6 ได้แก่ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง ณ โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน จ.ชลบุรี

   และ เวทีนำเสนอผลงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและละอุบัติเหตุทางถนนผ่านสื่อ และหน่วยงานในพื้นที่ ในการประชุม “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เขต 6 จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่สื่อมวลชนและเครือข่ายที่นำเสนอผลงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและขยายผลต่อไป ณ โรงแรมไพมไทม์ บางแสน จ.ชลบุรี

   

 

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

      วันที่ 19 ต.ค.60 สคอ.นำคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบจัดการความปลอดภัยทางถนน “การแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย ”โดยลงพื้นที่ศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยายและนำเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน จาก พ.ต.อ.พิสิฎฐ โปรยรุ่งโรจน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ชลบุรี และ พ.ต.ท.ณัฐเศรษฐ์ สาริมาน รองผู้กำกับการจราจร สภ.เมืองชลบุรี จากนั้น ลงพื้นที่ถนนเลียบริมทะเล ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงมีทางโค้งอันตราย จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตบนถนนเลียบชายทะเล ในปี 2557- 20 เมษายน 2559 เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง เสียชีวิต 7 คน สาเหตุเพราะถนนมีจุดทางโค้งหักศอก ทั้ง 2 ฝั่ง เมื่อรถใช้ความเร็วสูงจะทำให้เสียหลักชนเกาะกลางถนนและเสาไฟฟ้าเกาะกลาง ทั้งนี้จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

  

  

       สภ.เมืองชลบุรีได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุถนน โดยได้ลงสำรวจพื้นที่จุดเกิดเหตุ ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ป้ายเตือนโค้งอันตราย จุดเนินชะลอความเร็ว เพื่อให้รถลดความเร็วตลอดเส้นทาง หลังจากทำการแก้ไข ทำให้รถที่ผ่านเส้นทางนี้ มีการใช้ความเร็วที่ลดลง ส่งผลให้อุบัติเหตุบนถนนลดลงด้วยเช่นกัน

 

  

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

วันที่ 22 ธ.ค.60 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) พร้อมทีมรณรงค์เดินสายเข้าพบนายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร บรรณาธิการบริหาร ฝ่ายข่าวเนชั่น พร้อมกับนายธีระ ธัญญไพบูลย์ ผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการ เนชั่นทีวี จากนั้นได้เข้าพบ นายนวพรรษ บุญชาญ บรรณาธิการข่าว New 18 ออนไลน์ เพื่อชวนสื่อร่วมสร้างกระแสความปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2561 "ลดเร็ว ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย"

  

  

  

 

 

 

0
0
0
s2smodern