เขียนโดย Super User

     23 ก.พ.61 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ร่วมจัดบูธนิทรรศการ เป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนความรู้ ในการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ สถานการณ์จำลอง ในประเด็น "บทบาทและการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายด้านการควาบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา" แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากเครือข่ายครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในการดำเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา ในภาคใต้ กว่า 100 คน ทั้งนี้ ทาง บูธ สคอ.ได้มีการนำแว่นเสมือนเมามาให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้มาทดสอบสมรรถภาพความพร้อม ให้ทดลองใส่ เพื่อชี้ถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการดื่มแล้วขับ อันตรายจากการดื่ม และนำสื่อรณรงค์มามอบเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมนำไปใช้ในการณรงค์ต่อไป จัดโดยสำนักงานคคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องจุติA โรงแรม หรรษา เจบี หาดใหญ่ จ. สงขลา

      
 
   
 
   
0
0
0
s2smodern