เขียนโดย Super User

    วันที่ 20 ต.ค. 60 วันที่สองของการประชุม “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เขต 6 จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 

   

   

   

  ทั้งนี้ ได้ระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนการทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประเด็น “ ลดเร็ว ลดเสี่ยง - แก้ไขสี่ยง การขับขี่รถจักรยานยนต์” พร้อมนำเสนอแนวทางการทำงานของ 8 จังหวัด เขต 6 ได้แก่ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง ณ โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน จ.ชลบุรี

   และ เวทีนำเสนอผลงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและละอุบัติเหตุทางถนนผ่านสื่อ และหน่วยงานในพื้นที่ ในการประชุม “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เขต 6 จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่สื่อมวลชนและเครือข่ายที่นำเสนอผลงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและขยายผลต่อไป ณ โรงแรมไพมไทม์ บางแสน จ.ชลบุรี

   

 

0
0
0
s2smodern