เขียนโดย Super User

      วันที่ 19 ต.ค.60 โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน จ.ชลบุรี - สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดประชุม “สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” เขต 6 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม มีนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) นายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นายวิริยา ธรรมเรืองทอง นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด และ นายโปรย สมบัติ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) ร่วมประชุมด้วย

  

  

       นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยว มีประชากรใช้รถใช้ถนนทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแต่ละวันจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้น จึงต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน ควบคู่กับมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและการสัญจรทางน้ำ ทั้งนี้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดชลบุรีนั้น ได้เน้นการทำถนนปลอดภัย ลดจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง แก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ การทำถนนปลอดภัย ยานหานะปลอดภัย การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสื่อมวลชนและเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ ที่เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารไปยังประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน ให้ตระหนัก รับรู้ และมีจิตสำนึกความปลอดภัย เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้้แก่ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดและหอกระจายเสียงตามสายในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

           

    

0
0
0
s2smodern