Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentGoogleCalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/accident.or.th/domains/accident.or.th/public_html/plugins/content/googlecalendar/googlecalendar.php on line 24
เขียนโดย Super User

ขับเคลื่อน 20 ตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อุดรธานี

   

      วันที่ 20 ก.ค. 60 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และภาคีเครือข่ายจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการ “20 ตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” จ.อุดรธานี โดยมี นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่ต้นแบบ พร้อมด้วย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมให้ความรู้เรื่อง “ การจัดการข้อมูลและสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน” ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายจาก 20 ตำบลใน 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / ผู้นำชุมชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนกว่า 70 คน ณ ห้องปั้นเงิน ชั้น 5 โรงแรมปั้นหยา รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุดรธานี

  

ทั้งนี้ พบว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน ภาคีเครือข่ายที่มีความพร้อมและมีความตั้งใจอย่างสูงที่จะป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ ร่วมกันกำหนดและออกแบบพื้นที่นำร่อง 20 ตำบล 20 อำเภอ เพื่อเป็น “ตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” ให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะในชุมชนและสร้างความร่วมมือจนสามารถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้ในที่สุด

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

หนุนโรงเรียนต้นแบบปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน

   

      วันที่ 20 ก.ค. 60) นายทนงศักดิ์ หาพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน มุ่งสู่ “ โรงเรียนต้นแบบปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน” แก่ผู้เข้าประชุมขับเคลื่อนโครงการ “20 ตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” จ.อุดรธานี จัดโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และภาคีเครือข่ายจังหวัดอุดรธานี ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายจาก 20 ตำบลใน 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / ผู้นำชุมชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนกว่า 70 คน ณ ห้องปั้นเงิน ชั้น 5 โรงแรมปั้นหยา รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุดรธานี

    

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

วางแผนเคลื่อน 20 ตำบลต้นแบบ

  

     วันที่ 21 ก.ค.60) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และภาคีเครือข่ายจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการ “20 ตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” จ.อุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายจาก 20 ตำบลใน 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / ผู้นำชุมชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับวันที่สองของการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมระดมความคิดเห็นเขียนแผนการดำเนินงานตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานขับเคลื่อนในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอทิศทางการสนับสนุนเพื่อรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และ การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย นายบุญเรือง ขาวนวล อุปนายกสมาคมหมออนามัย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ ณ โรงแรมปั้นหยา รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุดรธานี

   

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

ระดมสมอง ขับเคลื่อน 20 ตำบลต้นแบบ ฯ จังหวัดอุดรธานี

 

      วันที่ 20 ก.ค. 60) กิจกรรมแบ่งกลุ่มดำเนินกิจกรรมฐานเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ เจาะลึกปัญหา สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ของกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมจาก 20 ตำบล ใน 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุมิที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนใน ประเด็น : รถเสี่ยง คนเสี่ยง ถนนเสี่ยง /การสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ต้นแบบ / การบังคับใช้กฎหมาย / การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง/ หมู่บ้านปลอดเหล้า รวมทั้งมาตรการองค์กร / มาตรการชุมชน ( เน้นลดความเร็ว-ลดเสี่ยง-นโยบายสาธารณะ จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และภาคีเครือข่ายจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการ “20 ตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” จ.อุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายจาก 20 ตำบลใน 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / ผู้นำชุมชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมปั้นหยา รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุดรธานี  

  

0
0
0
s2smodern
เขียนโดย Super User

สคอ. ร่วมงานเปิดบ้าน 15 ปี สสส.

  

     สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นำโดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ (ผอ.สคอ.) และนายกษิดิศ ขันธรัตน์ (ผจก.สคอ.) ร่วม "งานเปิดบ้าน 15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข " ในวาระครบรอบ 15 ปี สสส. เพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพในมุมกว้าง เสริมสร้างความเข้าใจบทบาทของ สสส.ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสำนักงานและภาคีเครือข่าย โดยนำเสนอผ่านนิทรรศการถาวร ณ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ นิทรรศการเคลื่อนที่ตลอดปี 2560-22561 มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. เป็นประธานเปิดงาน มีภาคีเครือข่ายร่วมงานจำวนมาก ซึ่งภายในงานจัดให้มีเวทีเสวนาแบ่งปันเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ จากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุภาพ (สสส.) ซ.งามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

  

 

0
0
0
s2smodern