เขียนโดย Super User

      สคอ. สสส.รวมพลังเครือข่ายหนุนสร้างมาตรการองค์กรลดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 16 ต.ค.62 ที่ รร.เอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี – สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ) สำนักงานกองทุนสนับสนับการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ จัดประชุมขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ร่วมวิเคราะห์ ค้นหาปัญหาและแนวทางนำเสนอร่วมผลักดันนโยบายสาธารณะ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายสู่การปฏิบัติและเห็นผลจริง ซึ่งมีแกนนำผู้บริหารทั้งสื่อมวลชนและเครือข่ายร่วมประชุม ได้แก่ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ นายกิตติ วงศ์รัตนาวุธ อุปนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย นายประยูร ภู่แส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด นายธนาธิป บุญญาคม สมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ และภาคีเครือข่ายร่วมประชุมอีกกว่า 80 คน

 

0
0
0
s2smodern