เขียนโดย Super User

       ดูงานพื้นที่ต้นแบบ “มาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 16 ต.ค.62 สคอ.พาสื่อมวลชนและเครือข่าย ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบเรื่องมาตรการองค์กรสร้างความปลอดภัยทางถนน ณ บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย)จำกัด ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยมี นายมาซายูกิ คิคุชิ ประธานบริษัทฯ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวว่า ปัจจุบันหน่วยงานแห่งนี้มีพนักงาน 2,000 กว่าคน เมื่อพนักงานมีคุณภาพจะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น และทำให้เป็นบริษัทที่มีคุณภาพได้ ดังคำขวัญที่ว่า "คุณภาพคู่ผลกำไร ความปลอดภัยต้องมาก่อน" นอกจากนี้ได้รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน สวมหมวกนิรภัย100% เช่น จัดเตรียมหมวกนิรภัยไว้ให้ยืม แม้ไม่มีหมวกนิรภัยเป็นของตนเองก็สามารถยืมใช้ได้ การจัดกิจกรรมสวัสดีรถจักรยานยนต์ทุกวันอังคาร ให้ผู้บริหารและหัวหน้างานให้คำแนะนำเรื่องกฎจราจร จัดให้มีที่จอดรถที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ ตรวจสอบวันหมดอายุของ พ.ร.บ.และป้ายภาษี เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชน สร้างการรับรู้ทั้งตัวพนักงานงาน ครอบครัวและชุมชนรอบข้าง โดยหลังเข้าร่วมโครงการฯ พบมีการเปลี่ยนแปลง เช่น พนักงานสวมหมวกนิรภัยและใส่สายรัดคาง 100% เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้ามาภายในบริษัทฯ ส่วนพนักงานที่ไม่มีหมวกนิรภัยและจำเป็นต้องซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับบ้าน จะยืมหมวกนิรภัยที่จัดเตรียมไว้สำหรับยืมไปสวมใส่ก่อนและนำมาคืนภายหลัง
ทั้งนี้การศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชุมจัดประชุมขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2562 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ร่วมวิเคราะห์ ค้นหาปัญหาและแนวทางนำเสนอร่วมผลักดันนโยบายสาธารณะ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริง จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ) สำนักงานกองทุนสนับสนับการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ

0
0
0
s2smodern