Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentGoogleCalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/accident.or.th/domains/accident.or.th/public_html/plugins/content/googlecalendar/googlecalendar.php on line 24
เขียนโดย Super User

             นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 16 ธ.ค.62 - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการสร้างความปลอดภัยทางถนน เน้นย้ำให้กลไกในระดับพื้นที่เป็นพลังสำคัญ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ขับเคลื่อนเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยกว่า 21 คนต่อประชากรแสนคน ภายในปี พ.ศ.2563 เพื่อสร้างการสัญจรปลอดภัยอย่างยั่งยืนในทุกเส้นทาง ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่นำมาซึ่งความสูญชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นโศกนาฏกรรมของสังคมไปถึงระดับชาติ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเราจึงต้องช่วยแก้ปัญหา ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการเข้มงวด แต่สิ่งสำคัญอย่างเดียวคือคนคือทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร “อยากให้ทำปฏิญญาไทยแลนด์ คือ ทุกคนต้องรักตัวเอง รักครอบครัว และรักคนอื่น ต้องรักสามอย่างนี้เท่ากันปัญหาก็จะไม่เกิด พร้อมสร้างชาติของเราให้เข้มแข็งในอนาคต ซึ่งตนมองว่าบางคนน่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศได้อีกมากในอนาคต จึงไม่ควรมาบาดเจ็บสูญเสียไปก่อน เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนน" พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนคร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยตามปฏิญญามอสโก โดยกำหนดให้ปี พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พร้อมกำหนดกรอบการดำเนินงานภายใต้ 5 เสาหลัก ดังนี้ 1) การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 2) ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 3) ยานพาหนะปลอดภัย 4) ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย5) การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง นโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2561 – 2564 โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยทางถนนในมิติเชิงพื้นที่ ดังนั้น ศปถ. จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงนโยบายและกรอบแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน พบว่า กลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุในเส้นทางตำบลและหมู่บ้าน จึงจำเป็นต้องใช้กลไกในระดับพื้นที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ตรงจุด ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมลงมือในการป้องกันและลดอุบัติทางถนนอย่างเข้มข้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ได้ดำเนินการครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยกลไกในระดับพื้นที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยกว่า 21 คนต่อประชากรแสนคน ภายในปี พ.ศ.2563 รวมถึงยังเป็นการชี้เป้าเชิงพื้นที่สู่การต่อยอดข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับการสร้างประเทศไทยให้มีการสัญจรปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

0
0
0
s2smodern