เขียนโดย Super User

          สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ (ผอ.สคอ.) และนายกษิดิศ ขันธรัตน์ (ผจก.สคอ.) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย โดยมีวัตถุประสงค์นำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบในการพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเปิดการประชุม รวมทั้งมีการอภิปรายเรื่อง “พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ พ.ศ. 2551 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน” โดยมีวิทยากรร่วมอภิปราย ดังนี้ คุณจันทิมา ธนาสว่างกุล รองอธิบดีอัยการ สำนักงานสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน, ผู้ช่วยศาสตรจารย์บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์, นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยในครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ,ภาคเอกชน,ภาคประชาสัมคม,ผู้ประกอบการ,สื่อมวลชล และประชาชนทั่วไป ร่วมการประชุมและได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ จัดโดยสำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเเซฟไฟร์ท 204 -205 อาคารอิมแพคฟอรั่มชั้น 2 เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

0
0
0
s2smodern