Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentGoogleCalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/accident.or.th/domains/accident.or.th/public_html/plugins/content/googlecalendar/googlecalendar.php on line 24
เขียนโดย Super User

รายงานสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ที่ผ่านมา พบว่า

 • อุบัติเหตุเกิด 3,379 ครั้ง เสียชีวิต 380 คน และบาดเจ็บ (Admit) 3,505 คน
 • โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุ และบาดเจ็บ (Admit) สูงสุด
 • วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นวันที่เสียชีวิตสูงสุด
 • ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)
 • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยการไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่
 • รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2559

รายงานจำนวนการเกิดอุบัติเหตุแยกรายวัน ปี 2559
วันที่ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (คน) จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
 29 ธันวาคม 2558  439 456 39
 30 ธันวาคม 2558 590 624 64
 31 ธันวาคม 2558  662 675 73
  1 มกราคม 2559  647 657 74
  2 มกราคม 2559 415 443 34
  3 มกราคม 2559 339 361 41
  4 มกราคม 2559 287 289 38
รวม 7 วัน  3,379  3,505 380

 

 1. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา ร้อยละ 37.30 รองลงมา ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ร้อยละ 24.39
 2. ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.26 รองลงมา รถปิคอัพ ร้อยละ 8.27
 3. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 38.54 รองลงมา ถนน อบต. / หมู่บ้าน ร้อยละ 35.30
 4. จังหวัด / อำเภอ ที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
  • จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี และนครพนม
  • อำเภอที่ไม่มีผู้เสียชีวิต จำนวน 656 อำเภอ จาก 878 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 74.71
 5. จำนวนเขตในกรุงเทพมหานครที่มีผู้เสียชีวิต จำนวน 44 เขต จาก 50 เขต คิดเป็นร้อยละ 88
 6. ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 30.36
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต
  • ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นในพื้นที่ (ตำบล / แขวง) ร้อยละ 59.24
  • ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ร้อยละ 59.53
  • ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คือ กลุ่มวัยแรงงาน อายุระหว่าง 20 -49 ปี ร้อยละ 52.51 รองลงมา กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 24.84
 8. การบังคับใช้กฎหมาย
  • จำนวนยานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจทั้งหมด จำนวน 4,200,943 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ลดลง 246,576 คัน คิดเป็นร้อยละ 5.54
  • จำนวนผู้ที่ถูกดำเนินคดี จำนวน 598,622 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ลดลง 76,254 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.30

 


 

รายงานสถิติในช่วงสงกรานต์ 2559 ที่ผ่านมา พบว่า

 • อุบัติเหตุเกิด 3,447 ครั้ง เสียชีวิต 442 คน และบาดเจ็บ (Admit) 3,656 คน
 • โดยวันที่ 13 เมษายน 2559 เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุ และบาดเจ็บ (Admit) สูงสุด
 • วันที่ 15 เมษายน 2559 เป็นวันที่เสียชีวิตสูงสุด
 • ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)
 • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยการไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่
 • รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2559

รายงานจำนวนการเกิดอุบัติเหตุแยกรายวัน ปี 2559
วันที่ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (คน) จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
  วันที่ 11 เมษายน 2559 387 431 52
  วันที่ 12 เมษายน 2559 520 550 64
  วันที่ 13 เมษายน 2559 754 796 65
  วันที่ 14 เมษายน 2559 555 601 78
  วันที่ 15 เมษายน 2559 508 513 79
  วันที่ 16 เมษายน 2559 380 380 59
  วันที่ 17 เมษายน 2559 343 385 45
รวม 7 วัน 3,447 3,656 442

 

 

 

0
0
0
s2smodern