Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentGoogleCalendar has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/accident.or.th/domains/accident.or.th/public_html/plugins/content/googlecalendar/googlecalendar.php on line 24

เขียนโดย Super User

        องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บนถนนหลวงสาย 107 แม่จัน–ฝาง ความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร จนถึงเขตติดต่ออำเภอแม่อาย สภาพทั่วไปเป็นถนนลาดยาง 2 เลน ถนนจากหมู่ที่ 1 – 12 เป็นทางราบ ส่วนถนนจากหมู่ที่ 13 เป็นต้นไปเป็นทางคดเคี้ยว ลาดชันไปตลอดจนเขตติดต่ออำเภอแม่อาย ซึ่งข้างถนนสองข้างทางเป็นภูเขาสูงซึ่งในช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มทับถนนสายดังกล่าว คือ บ้านกิ่วสไต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 ทำให้ถนนบางช่วงถูกกัดเซาะตรงไหล่ทาง ทำให้ถนนทรุด และไม่มีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว

       อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ไม่ได้เกิดเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น แต่เกิดในช่วงเวลาอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่ อบต.ป่าตึง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ พยายามหาทางแก้ไขแต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศและเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ทำให้การแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในพื้นที่ก็ไม่ได้ย่อท้อกับการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการปรับโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกเพื่อความปลอดภัยให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่

        ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อบต.ป่าตึง ได้ดำเนินการ ติดตั้งกระจกโค้งมองมุม ในจุดเสี่ยงที่มองเห็นไม่ชัดเจน, ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบ, ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง เป็นต้น

       ด้านการสร้างจิตสำนึก ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวก ไม่เมา ไม่เร็ว, การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เป็นต้น      

        แม้จะมีข้อจำกัดในหลายด้านโดยเฉพาะทางด้านภูมิประเทศและงบประมาณ ที่เป็นปัญหาสำคัญแต่ อบต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

...อบต.ป่าตึง พื้นที่ซึ่งไม่ปล่อยให้ข้อจำกัดเป็นอุปสรรคในการทำงาน...

0
0
0
s2smodern

เขียนโดย Super User

       จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดท่องเที่ยวและแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย  เป็นจังหวัดที่ผู้คนนิยมเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชาวต่างชาติ ทำให้มีจำนวนรถและการสัญจรเป็นจำนวนมาก อีกทั้งลักษณะทางกายภาพที่มีสภาพเป็นเนินสูงและทางโค้งตลอดเส้นทาง ทำให้มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ทางจังหวัดภูเก็ตไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาดังกล่าว ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลวิชิตและเทศบาลตำบลกะทู้ เป็นอีก 2 แห่งที่มีการทำงานอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

        เทศบาลตำบลวิชิต ได้ดำเนินการจัดให้มีการลงนาม MOU เสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระหว่าง ๔ องค์กร ได้แก่ เทศบาลตำบลวิชิต, สถานีตำรวจภูธรวิชิต, บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และบริษัทโอดี้นิวส์  เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยผู้บริหารกำหนดนโยบาย “ขับขี่ปลอดภัย ห่วงใยคนในองค์กร” เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างมาตรการความปลอดภัยให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยเทศบาลตำบลวิชิต มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนต้องใส่หมวกกันน็อกในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับรถยนต์ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่และพนักงานในเทศบาลตำบลวิชิตใส่หมวกกันน็อก 100%  

      นอกจากนี้ ยังมีการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยทางถนนในองค์กรอีกด้วย เช่น ทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดที่จอดรถให้เป็นระเบียบ มีการสุ่มตรวจหากพบผู้กระทำความผิด จะทำการว่ากล่าวตักเตือนก่อนหากยังไม่ปฏิบัติตามจะส่งเรื่องถึงนายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการเขตต่อไป ไม่เพียงแต่ภายในองค์กรเท่านั้นยังส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนภายนอกองค์กรอีกด้วย เช่น การตีเส้นแนวจราจร ตัดต้นไม้ที่บดบังทัศนวิสัยการมองเห็น ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ เป็นต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เช่น ทางหลวงชนบท และ บริษัท คิงพาวเวอร์ จำกัด ที่ช่วยสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ในการทำงาน เป็นต้น และขณะนี้กำลังขยายผลการดำเนินงาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิชิต โดยติดป้ายรณรงค์และขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง ให้ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับมอเตอร์ไซด์และมีแผนที่จะซื้อหมวกกันน็อกมอบแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป

        เทศบาลเมืองกะทู้ ก็เป็นอีกหนึ่งเทศบาลที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน มีการสำรวจจุดเสี่ยง ค้นหาสาเหตุ  และวางแผนการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

จากการสำรวจค้นหาพื้นที่จุดเสี่ยง ในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ พบว่า มีจุดเสี่ยงทั้งหมด 7 จุด ได้แก่

 1. โค้งควนลิ้มซ้าน                 ถนนวิชิตสงคราม 
 2. หน้าร้านหอยป้ายแดง           ถนนวิชิตสงคราม 
 3. หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา      ถนนวิชิตสงคราม 
 4. โค้งแรงดัน ทางขึ้นเขาป่าตอง ถนนพระบารมี
 5. โค้งหมู่บ้านวิลล่ากะทู้          ถนนวิชิตสงคราม 
 6. โค้งกะทู้ ซอย 2               ถนนพระภูเก็ตแก้ว 
 7. หน้าห้างดิวตี้ฟรี                ถนนพระภูเก็ตแก้ว

        หลังจากค้นหาจุดเสี่ยงได้แล้ว ทางเทศบาลเมืองกะทู้พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันทำการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งในเรื่องของเวลาและพฤติกรรม

        หลังจากค้นพบจุดเสี่ยงและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้ว เทศบาลเมืองกะทู้ได้ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงทางกายภาพ พร้อมกับรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย เมื่อแก้ไขจุดเสี่ยงแล้ว พบว่า มีผู้บาดเจ็บเดือนละไม่เกิน 5 ราย จากเดิมที่เคยมีผู้บาดเจ็บเฉลี่ยเดือนละ 15 -20 ราย การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงด้านกายภาพของเทศบาลเมืองกะทู้มีดังนี้

 1. ติดตั้งป้ายทางเบี่ยงขวาที่มีไฟกระพริบแบบ LED เปิดไฟกระพริบไว้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเตือนสติผู้ขับขี่รถ ให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัย
 3. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร ผู้ที่ฝ่าฝืนตาม พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ทำการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายหรือดำเนินคดีส่งฟ้องศาล
 4. นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงฉีดล้างพื้นผิวจราจรให้สะอาด
 5. ตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ล้ำออกมาบริเวณเกาะกลางและไหล่ทางถนน
 6. ซ่อมแซมพื้นผิวจราจรที่เป็นหลุมหรือชำรุด
 7. เพิ่มไฟแสงสว่างในเกาะกลางถนนทุกจุด
 8. บำรุงรักษาซ่อมแซมป้ายจราจร

        จะเห็นได้ว่า จังหวัดภูเก็ต มีการทำงานหลากหลายรูปแบบ ต่างพื้นที่ก็ทำงานต่างกันไปตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้น ๆ แต่ทั้งหมดนี้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและการบาดเจ็บของประชาชนทั้งสิ้น

    ...เมื่อเมืองภูเก็ตปลอดภัย นักท่องเที่ยวก็มั่นใจ ประชาชนที่อาศัยมีรายได้ ภูเก็ตก็กลับมาศิวิไลซ์ดั่งเดิม...

0
0
0
s2smodern

เขียนโดย Super User

        หากพูดถึงการทำงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุดรธานี ชื่อของตำบลกุดสระ อำเภอเมือง น่าจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เรานึกถึงเพราะเมื่อหลายปีก่อนที่นี่ถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่ต้นแบบของการทำงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเลยทีเดียว ผ่านมาหลายปีที่นี่ยังคงรักษามาตรฐานการทำงานไว้อย่างต่อเนื่อง

        ปัจจุบันการทำงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ โดยจัดสรรงบประมาณดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะสำหรับช่วงเทศกาล นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ทางหลวงชนบท  อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นจิตอาสาอีกด้วย ตำบลกุดสระเน้นหนักไปที่กิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ แต่ก็มิได้ละเลยกิจกรรมช่วงนอกเทศกาล ปัจจุบัน ตำบลกุดสระ มีกิจกรรมที่น่าสนใจที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเช่น

        แก้ไขจุดเสี่ยง ในส่วนนี้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ พื้นที่ในหมู่บ้านดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงโดยจิตอาสาในพื้นที่ เช่น ทางโค้งในหมู่บ้านร่วมกันทำราวกั้นไม้ไผ่ ขีดสีตีเส้น ทำลูกระนาด หรือต้นไม้ขึ้นรกจนบดบังทัศนวิสัยการมองเห็น ซ่อมถนนในหมู่บ้าน ชาวบ้านที่เป็นจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จะร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่วนที่สอง จะเป็นในส่วนที่ทาง อบต.และชาวบ้านไม่สามารถดำเนินการเองได้จะขอความร่วมมือไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การปรับปรุงถนน สายไฟ ติดป้ายสัญลักษณ์จราจร เป็นต้น

        เคาะประตูบ้าน เน้นความเข้มข้นในช่วงก่อนเทศกาล คณะทำงาน อสม. ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต./เทศบาล จะร่วมกันเดินไปเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อพูดคุย ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

        รณรงค์และตั้งจุดสกัดในช่วงเทศกาล หากพบเห็นคนเมาที่ต้องการจะขับรถออกไปจากพื้นที่ จะให้อยู่ในจุดสกัดก่อนเมื่อหายเมาแล้วจึงปล่อยตัวกลับ

        ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ และมีไลน์กลุ่มคนทำงานเพื่อแจ้งข่าวสารให้แก่กันและกัน

          องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เห็นความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจึงสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประชาชนในพื้นที่พร้อมร่วมใจทำงานเป็นจิตอาสาอย่างเต็มใจ อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าว ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ๆ ยังคงรักษามาตรฐานการทำงานและดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างต่อเนื่อง

0
0
0
s2smodern