เขียนโดย Super User

เมื่อวันที่29 ธ.ค.60 สื่ออุดรธานี จับมือ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)โดยนายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุพร้อมทีมสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ สคอ. เกาะติดสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561ของจังหวัดอุดรธานี โดยได้ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี มีนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้นำพื้นที่ในแต่ละอำเภอแบบ Live สด ผ่านระบบ Face Book สคอ.และคลิปวิดีโอ นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน นโยบายและมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนใน 3 อำเภอของแต่ละวัน ซึ่งในวันที่ 29 ธ.ค. 60 ได้ลงพื้นที่ อำเภอกุดจับ อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอหนองแสง เพื่อร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน สร้างกระแสการรับรู้ของประชาชน ร่วม ลดเร็ว ลดเสี่ยง ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย"

  

นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี

  

สัมภาษณ์ นพ.สมิท ประสันนาการ นพ.สสจ.อุดรธานี เกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน จ.อุดรธานี

  

อ.กุดจับ - สคอ. เยี่ยม จุดบริการเทศบาลตำบลเมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

  

กุดจับ- สัมภาษณ์ ผู้เกี่ยวข้อง ทำงาน ด่านชุมชน

  

หนองวัวซอ- สัมภาษณ์ นายวันวิชิต บุญมาผู้ใหญ่บ้านหนองแวงยาว ถึงมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน การนำด่านชุมชน และเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ทุกเข้า ในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยทางหมู่บ้านได้เข้มการเข้าออกของคนในชุมชน ตรวจเข้มดื่มแล้วขับ เฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุในชุมชนเป็นผล

  

หนองวัวซอ- ด่านชุมชน ของจริง สกัดได้จริง ผลไม่มีอุบัติเหตุ โดยหมู่บ้านได้เข้มการเข้าออกของคนในชุมชน ตรวจเข้มดื่มแล้วขับ เฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุในชุมชนและมีการกระตุ้นเตือนโดยให้ข้อมูลผ่านหอกระจายข่าวเป็นประจำสร้างการรับรู้คนในหมู่บ้าน

  

อ.หนองแสง- จุดตรวจ อบต. บ้านกุง อ.หนองแสง จ .อุดรธานี... สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ นำทีมสื่อมวลชนและคณะลงพื้นที่ติดตามและดำเนินงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล..."ลดเร็วดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย"

  

 

 

0
0
0
s2smodern