เขียนโดย Super User

วันที่ 26 ธ.ค.60 เครือข่ายลดอุบัติเหตุ เข้าพบสื่อ TNN 24 ให้ข้อมูลเฝ้าระวังอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เน้นย้ำลดเร็ว ดื่มไม่ขับ เตือนระวังเหตุหลักนำสู่ความสูญเสีย จี้เฝ้าระวังลานเบียร์เพิ่มสูงผิดปกติ พบกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ หวั่นผลิตคนเมาไม่น้อยกว่า 100 คน/คืน หรือ 2 ล้านคนทั่วประเทศออกสู่ถนน นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุสูง ได้แก่ 1. ผ่านพ้นช่วงเวลาโศกเศร้าที่คนไทยทั้งประเทศได้ก้าวข้ามมาพร้อมกัน ทำให้ร้านค้า สถานประกอบการ คนดื่มดูเข้าสู่ช่วงเวลาสนุกสนานมากขึ้น 2. หนาวมากดื่มมาก ตายมาก มักใช้เป็นข้ออ้างดื่มเพื่อแก้หนาว สอดคล้องกับกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาเตือนว่าดื่มเพื่อแก้หนาวช่วยอะไรไม่ได้ ยิ่งอันตรายกว่าที่คิด อาจเกิดภาวะหัวใจวาย หรือหนาวตายได้หากขาดความอุ่น 3. ลานเบียร์ เพิ่มสูงขึ้น จาการรายงานจากกลุ่มเฝ้าระวังปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Watch ) ว่าพบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะร้านค้า คาดการณ์ว่ามีมากกว่า 20,000 แห่ง ผลิตคนเมาได้แห่งละไม่น้อยกว่า 100 คนแต่ละคืนก็จะมีคนเมา 2 ล้านคน 4. หนาวนานเที่ยวไกล เนื่องจากช่วงเวลาความหนาวเย็นมีผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวไกล โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางภาคเหนือและอีสาน ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายเงินของรัฐล้วนส่งผลต่อการเที่ยวเดินทาง ดื่มกิน บางคนขาดความระวังวังก็ต้องเสี่ยงและตายเพิ่มขึ้น ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น และบังคับกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน ส่วนประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกำหนด ลดเร็ว ลดเสี่ยง ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย

   

                                                                         

0
0
0
s2smodern