เขียนโดย Super User

      18 พ.ย.62 ​สำนักงาน​เครือข่าย​ลด​อุบัติเหตุ​ โดยนายพรหมมินทร์​ กัณธิยะ ผู้​อำนวยการสำนักงาน​เครือข่าย​ลด​อุบัติเหตุ​ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มุ่งลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ สร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2562 เตรียมความพร้อมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2563 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” มุ่งลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2562

  

  

0
0
0
s2smodern