เขียนโดย Super User

       สสส.- สคอ.-รร.ทักษะพิพัฒน์ เอสซีจี ร่วมจัดกิจกรรมขับขี่เชิงป้องกัน ชวน จป.ทั่วประเทศเสริมสร้างทักษะขับขี่พนักงาน แนะเคล็ดลับหลักสูตรสากล 3 มอง 2 ปฏิบัติ ขับขี่ปลอดภัย รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ 2563
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 จ.สระบุรี -โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) โดยเอสซีจี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการขับขี่เชิงป้องกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน” แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.)ในบริษัทเอกชนและผู้เกี่ยวข้องด้านงานลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทดลองการขับขี่เชิงป้องกันด้วยสนามจริง และเป็นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงใกล้ปีใหม่ 2563 ณ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี  โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย กว่า 70 คน
     สำหรับ “โครงการขับขี่เชิงป้องกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน” เป็นหลักสูตรรับรองระดับสากล ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุความสูญเสียลงได้ โดยแนะนำ เคล็ดลับ 3 มอง 2 ปฏิบัติ ขับขี่ปลอดภัย ได้แก่ มองไกล – มองข้างหน้า- มองโดยรอบ-ปฏิบัติเพื่อหาพื้นที่ว่างเลือกช่องทางจราจรที่ลื่นไหล เว้นระยะห่างที่ปลอดภัย วางแผน และตัดสินใจ เกี่ยวกับอันตรายต่างๆ โดยการฝึกจะช่วยเพิ่มทักษะความรู้และความชำนาญในการขับขี่ และปฏิบัติเพื่อหลบหลีก เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทั้งคนและรถ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตได้อย่างยั่งยืน ผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) โดยเอสซีจี สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-816-5624 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น. หรือ www.facebook.com/scg.skills

0
0
0
s2smodern