เขียนโดย Super User

      วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และนายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมงานสัมมนาวิชาการะดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับปลอดภัย" เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้ทราบนโยบายของรัฐและมีส่วนร่วมเสนอนโยบายด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยได้รับเกียรติจากท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมได้รับข้อเสนอของกลุ่มเด็กและเยาวชนต่อการสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้  รัฐบาลและหน่วยงานหลัก พร้อมที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทศวรรษความปลอดภัยทางถนน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 2030 
      สำหรับงานสัมมนาวิชาการะดับชาติครั้งนี้ นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง "บทความดีๆ การประเมิน D-RTI และเกณฑ์ใหม่การประเมิน D-RTI " พร้อมด้วยพันตำรวจโทหญิงนภาพันธ์ เลิศลัทธภรณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค และร่วมจัดบูธนิทรรศการ โดยสคอ.ได้นำสื่อรณรงค์ และแว่นเสมือนเมาไปร่วมกิจกรรมในบูท ได้รับความสนใจร่วมกิจกรรมจาก ผู้ร่วมงานจำนวนมาก จัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern