เขียนโดย Super User

ประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาจัดทำ "แผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน" ครั้งที่ 3 

   

           7 สิงหาคม 2560 : สนข. จัดการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาจัดทำ "แผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน" ครั้งที่ 3 
สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นำโดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เข้าร่วมประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาจัดทำ “แผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน” ครั้งที่ 3 โดยมีนายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมควบคุมโรค สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องซาลอนเอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ 

  

0
0
0
s2smodern