เขียนโดย Super User

วบรวมผลงานภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศที่รับสื่อรณรงค์ แบนเนอร์ สงกรานต์ ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย 2562 และสื่อต่างๆ นำไปติดป้ายหน้าหน่วยงานและจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยแก่พนักงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ... สคอ. ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรณรงค์ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก ...

0
0
0
s2smodern