เขียนโดย Super User

     วันที่ 24 ธ.ค.61 สื่อไทยรัฐออนไลน์ ร่วมรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นำทีมเยาวชน เข้าพบสื่อมวลชนชวนร่วมสื่อสาร เน้นลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ขับช้า เพิ่มความระมัดระวังตามจุดเสี่ยงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งปัญหาที่พบมากสุดก็คือ ดื่มแล้วขับ- ขับเร็ว - ง่วงแล้วขับ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ แนะนำให้ขับช้า Low Speed จึงมีสิทธิ์รอดสูง 
สำหรับข้อแนะนำการปฏิบัติตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางเทศกาลปีใหม่ คือ ผู้ขับขี่ต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่กินยาแก้ปวดหรือแก้แพ้ ที่มีผลทำให้ง่วง ต้องศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง เคารพกฎจราจร นอกจากนี้ต้องตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนทุกครั้ง เตรียมอุปกรณ์จำเป็นประจำรถ หากรู้สึกง่วงให้หยุดพัก พร้อมยึดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเมื่อยล้าและอาการง่วงจากการขับรถ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง...

 

0
0
0
s2smodern