เขียนโดย Super User

        วันที่ 15 พ.ค.61 ในการประชุมขับเคลื่อน “112 ตำบลต้นแบบสู่อุดรเมืองถนนปลอดภัย” จังหวัดอุดรธานี จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในการประชุมได้มีการจัดเวทีเสวนาการขับเคลื่อน ศปถ.อำเภอ สู่ ศปถ.ตำบล เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) ร่วมด้วย การนำเสนอผลงานตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยนายมงคล ไพเราะ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ และ นายสัมฤทธิ์ เวียงนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดง ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี - 
        จากนั้นเป็นการบรรยายภาคเอกชนร่วมผลักดันแก้ไขจุดเสี่ยงป้องกันและลดอุบัติเหตุในชุมชน (รถเร็ว ลดเสี่ยง) โดย นายมหพล จินดาขันธ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น “112 ตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางลอดถนนยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์5 ส 5หลัก ขับเคลื่อน 6มาตรการ 4 กลยุทธ์” ดำเนินกระบวนการกลุ่ม โดย วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดอุดรธานี ปิดท้ายด้วยการมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทคณะทำงาน “ตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” โดย นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

0
0
0
s2smodern