เขียนโดย Super User

รายงานสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ที่ผ่านมา พบว่า

 • อุบัติเหตุเกิด 3,534 ครั้ง เสียชีวิต 347 คน และบาดเจ็บ (Admit) 3,827 คน
 • โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุ และบาดเจ็บ (Admit) สูงสุด
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2552  เป็นวันที่เสียชีวิตสูงสุด
 • ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)
 • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยการไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่
 • รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2553

รายงานจำนวนการเกิดอุบัติเหตุแยกรายวัน ปี 2553
วันที่ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (คน) จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
  วันที่ 29 ธันวาคม 2552 448 496 40
  วันที่ 30 ธันวาคม 2552 667 729 51
  วันที่ 31 ธันวาคม 2552 709 763 77
  วันที่ 1 มกราคม 2553 686 737 70
  วันที่ 2 มกราคม 2553 421 460 41
  วันที่ 3 มกราคม 2553 358 378 30
  วันที่ 4 มกราคม 2553 245 264 38
รวม 7 วัน 3,534 3,827 347

 

 

 

 

รายงานสถิติในช่วงสงกรานต์ 2553 ที่ผ่านมา พบว่า

 • อุบัติเหตุเกิด 3,516 ครั้ง เสียชีวิต 361 คน และบาดเจ็บ (Admit) 3,802 คน
 • โดยวันที่ 13 เมษายน 2553 เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุ และบาดเจ็บ (Admit) สูงสุด
 • วันที่ 13 เมษายน 2553 เป็นวันที่เสียชีวิตสูงสุด
 • ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)
 • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยการไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่
 • รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2553

รายงานจำนวนการเกิดอุบัติเหตุแยกรายวัน ปี 2553
วันที่ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (คน) จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
  วันที่ 12 เมษายน 2553 557 607 45
  วันที่ 13 เมษายน 2553 870 929 69
  วันที่ 14 เมษายน 2553 567 613 52
  วันที่ 15 เมษายน 2553 521 585 46
  วันที่ 16 เมษายน 2553 348 370 45
  วันที่ 17 เมษายน 2553 355 398 49
  วันที่ 18 เมษายน 2553 298 300 55
รวม 7 วัน 3,516 3,802 361

 


*** ข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน , สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

0
0
0
s2smodern