เขียนโดย Super User

รายงานสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2551 ที่ผ่านมา พบว่า

 • อุบัติเหตุเกิด 4,475 ครั้ง เสียชีวิต 410 คน และบาดเจ็บ (Admit) 4,903 คน
 • โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุ และบาดเจ็บ (Admit) สูงสุด
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นวันที่เสียชีวิตสูงสุด
 • ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)
 • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยการไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่
 • รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2551

รายงานจำนวนการเกิดอุบัติเหตุแยกรายวัน ปี 2551
วันที่ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (คน) จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
  วันที่ 28 ธันวาคม 2550 440 478 33
  วันที่ 29 ธันวาคม 2550 707 776 85
  วันที่ 30 ธันวาคม 2550 818 877 70
  วันที่ 31 ธันวาคม 2550 858 950 74
  วันที่ 1 มกราคม 2551 804 903 75
  วันที่ 2 มกราคม 2551 494 530 33
  วันที่ 3 มกราคม 2551 354 389 32
รวม 7 วัน 4,475 4,903 401

 

 

 

 

รายงานสถิติในช่วงสงกรานต์ 2551 ที่ผ่านมา พบว่า

 • อุบัติเหตุเกิด 4,243 ครั้ง เสียชีวิต 368 คน และบาดเจ็บ (Admit) 4,803 คน
 • โดยวันที่ 13 เมษายน 2551 เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุ และบาดเจ็บ (Admit) สูงสุด
 • วันที่ 13 เมษายน 2551 เป็นวันที่เสียชีวิตสูงสุด
 • ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (Admit) ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ (ในตำบล/แขวง)
 • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยการไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่
 • รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ 2551

รายงานจำนวนการเกิดอุบัติเหตุแยกรายวัน ปี 2551
วันที่ จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (คน) จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
  วันที่ 11 เมษายน 2551 477 557 45
  วันที่ 12 เมษายน 2551 743 854 59
  วันที่ 13 เมษายน 2551 1,018 1,103 76
  วันที่ 14 เมษายน 2551 711 801 49
  วันที่ 15 เมษายน 2551 588 677 47
  วันที่ 16 เมษายน 2551 418 492 48
  วันที่ 17 เมษายน 2551 288 319 44
รวม 7 วัน 4,243 4,803 368

 

 *** ข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน , สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern