สื่อรณรงค์แยกตามหมวดหมู่
Overview Search Downloads Up
Category: Radio Spot (สื่อสปอตวิทยุ)
Page 1 of 2
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Sound spot ยุติความรุนแรง โดย สสส.

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-09 08:58:22
2.93 MB
587
ขับไม่ซิ่ง โดย สสส.

(2 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-26 17:08:05
541.78 KB
1471
ง่วงไม่ขับ โดย สสส.

(2 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-26 17:09:56
562.59 KB
1457
ดื่มนมทั่วไทย ปลอดภัยทั่วประเทศ ปีใหม่ 2553

(2 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-27 11:39:44
555.94 KB
1128
ดื่มบนรถ (เพลินพรหมแดน) จาก สสส.2557

(3 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-04-02 15:03:41
655.68 KB
1810
ดื่มไม่ขับ โดย สสส.

(2 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-26 17:11:25
539.33 KB
1675
สปอตวิทยุ จาก สสส. ลดเร็ว ลดเสี่ยง

(1 vote)

Download
Created
Size
Downloads
2560-03-01 16:39:29
1.03 MB
459
สปอตวิทยุ ดื่มไม่ขับ-ตั้งสติก่อนสตาร์ท จาก สสส. 2557

(5 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-04-02 15:02:27
822.45 KB
1848
สปอตวิทยุ ฝันของพ่อ จาก สสส. 2557

(2 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-04-02 14:59:55
957.04 KB
1413
สปอตวิทยุกลับบ้านปลอดภัยปีใหม่ 2560 ความยาว 60 วินาที

(1 vote)

Download
Created
Size
Downloads
2559-12-14 18:08:34
994.19 KB
640