สื่อรณรงค์แยกตามหมวดหมู่
Overview Search Downloads Up
Category: Spot Video (108วิธีขับขี่ปลอดภัย)
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
การขับขี่ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศ

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 11:54:36
3.26 MB
328
การแซง

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 11:52:21
3.21 MB
308
สิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องมีเมื่อขับรถจักรยานยนต์

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 10:42:54
3.27 MB
351
ข้อปฏิบัติในการขับรถสวนทางกัน

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 10:41:08
2.98 MB
303
การปรับกระจก

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 10:39:26
3.1 MB
352
การขับรถฝ่าหมอก

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 10:38:09
2.81 MB
292
ข้อห้ามสำหรับการใช้แตร

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 10:36:53
3.13 MB
309
ระยะเบรก

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 10:35:35
3.08 MB
350
การตรวจเช๊คผ้าเบรก

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 10:33:40
3.03 MB
328
เปิดไฟหน้า และหลังรถ

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 10:31:50
0 B
300