สื่อรณรงค์แยกตามหมวดหมู่
Overview Search Downloads Up
Category: Spot Video (108วิธีขับขี่ปลอดภัย)
Page 1 of 4
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
การขับขี่ต้องคำนึงถึงสภาพอากาศ

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 11:54:36
3.26 MB
308
การขับรถฝ่าหมอก

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 10:38:09
2.81 MB
277
การดูแลตนเองของคนขับรถโดยสารสาธารณะระหว่างขับรถ

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 12:13:34
3.18 MB
505
การตรวจเช๊คผ้าเบรก

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 10:33:40
3.03 MB
313
การปรับกระจก

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 10:39:26
3.1 MB
329
การสลับตำแหน่งยาง

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 09:09:19
3.1 MB
286
การเตรียมความพร้อม ก่อนขับรถโดยสารประจำทาง 1

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 12:00:31
3.1 MB
518
การเตรียมความพร้อม ก่อนขับรถโดยสารประจำทาง 2

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 12:05:05
3.12 MB
478
การเตรียมสภาพรถ ในฤดูฝน

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 09:58:27
3.1 MB
313
การแซง

(0 votes)

Download
Created
Size
Downloads
2557-03-12 11:52:21
3.21 MB
294