นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ

การติดต่อ

รูป

ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

ที่อยู่:
สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
อาคารราชประชาสมาสัย ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-5883769 ต่อ 170

โทรสาร: 02-5800518

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-2890708