นายยอด ราชชิต

การติดต่อ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่อยู่:
สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
อาคารราชประชาสมาสัย ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-5883769 ต่อ 141

โทรสาร: 02-5800518

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 080-1915220