รายการ “คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย”
ออกอากาศทุกวันวันพฤหัสบดี เวลา 19.30-20.00 น.
ทางสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด และเครือข่าย 421 สถานีทั่วประเทศ
 
ผู้ดำเนินรายการ
1.นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ
2.นางสาวอรอุมา สิงห์กวาง

ผู้ผลิตรายการ 
1.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
2.สมาคมสื่อช่อสะอาด

ห้องบันทึกเสียง 
สถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

ผู้ควบคุมรายการ 
นายสุทนต์ กล้าการขาย / นางอิสรีย์ กล้าการขาย

รูปแบบรายการ 
รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

งบประมาณสนับสนุน
-

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
1.กดลิ้งก์ดาวน์โหลดรายการล่วงหน้าเป็นไฟล์แบบ MP3
2.ลิ้งก์สัญญานผ่านอินเทอร์เน็ต http://rcp.plathong.net:9999
3.ลิ้งก์ผ่านเว็บไซต์สมาคมสื่อช่อสะอาด www.chorsaard.comหรือ www.chorsaard.or.th
4.ฟังย้อนหลังผ่านเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ www.accident.or.th